Kiitos ilmoittatumisesta!

Olemme yritykseenne yteydessä mahdollisimman pian.


Lisätietoja: Projektipäällikkö Elina Förster,
p. 040 184 1947, etu.sukunimi@metropolia.fi

http://tuotejapalveluvirittamo.metropolia.fi/

 

 

 

Tuote- ja palveluvirittämö on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke, jota Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus toteuttavat yhteistyössä Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueella. Hanke toteuttaa EAKR Toimintalinjaa 2, erityistavoitetta 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-31.12.2020.