Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton. Vaaliliitoksi voi yhtyä korkeintaan niin monta ehdokasta, kuin edustajistovaalissa on valittavia (25).

Vaaliliiton tunnus ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Mikäli tunnus ei täytä edellä määrättyjä vaatimuksia, on vaalilautakunnalla oikeus hylätä tunnus.

//

Candidates can form an electoral coalition. The coalition can have at most number of members that are elected in the elections (25)

The name or logo of a  electoral coalition can not insult anyone’s personal rights and it can not be commercial or otherwise inappropriate. If the logo or name does not fill these requirements the election board reserves the right to disregard the name or logo.