Turbiini Nanobuusti on kehittämistyöhön tarkoitettu tukimuoto. Tuella voidaan hankkia esim. lopullisen tuoteprototyypin valmistukseen tai liiketoimintamallin viimeistelyyn tarvittavia palveluita tai tarvikkeita. Tuki myönnetään tapauskohtaisesti ja on harkinnanvarainen. Tukea ei voida myöntää jo toiminnassa oleville yrityksille niiden toimintaan tai hankintoihin. Ennen hakemuksen tekemistä hakijan tulee keskustella tuen tarpeesta, kohdentamisesta ja haettavasta määrästä yhdessä Turbiinin asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijan kanssa määritellään, onko hakemuksen jättäminen idean kannalta ajankohtaista. Myönnettyä tukea ei saa käyttää muuhun, kuin sovittuun käyttökohteeseen. Hakija vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä rahoituskriteerit ja että kaikki annetut tiedot ovat oikeita ja että hän on antanut kaiken asiaa koskevan oleellisen tiedon Metropolian tietoon.