Thank you!

If you have any questions, don't hesitate to contact us:

Pamela Spokes, pamela.spokes@metropolia.fi

Sara Jokiniemi, sara.jokiniemi@metropolia.fi

Privacy policy:
https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/tietosuoja/