Ideoitsija antaja antaa Metropolialle ideaan ja siihen mahdollisesti liittyviin immateriaalioikeudellisiin oikeuksiin ei-yksinomaisen oikeuden, joka oikeuttaa Metropolian arvioimaan ja kehittämään ideaa ja antamaan sen arvioitavaksi ja kehitettäväksi Metropolian valitsemille kolmansille osapuolille, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Tämä ideoitsijan myöntämä käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta idean jättämisesta Minno verkkopalveluun. Käyttöoikeus ei oikeuta idean luovuttamiseen tai lisensiointiin muutoin kuin ylläkuvatussa arviointi- ja kehittämistarkoituksessa.

Painamalla tallenna-painiketta hyväksyn oheiset ehdot.